Lần đầu tiên trao thẻ cho giám định viên tư pháp
Các Website khác - 05/01/2006

Ngày 5/1, lần đầu tiên Sở Tư pháp TP HCM tổ chức trao thẻ giám định viên tư pháp cho 51 người. Theo đó, số người này sẽ thực hiện công tác giám định trong 8 lĩnh vực.

Các giám định viên nhận thẻ. Ảnh: N.H.

Đó là các lĩnh vực: kỹ thuật hình sự, pháp y, pháp y tâm thần, kế toán tài chính, thuế, xây dựng, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Như vậy, trong đợt này, cả nước có 74 người được cấp thẻ giám định viên tư pháp.

Theo Pháp lệnh giám định tư pháp, giám định viên được cấp thẻ hoạt động phải là công dân thường trú tại Việt Nam, có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn theo ngành đã học từ 5 năm, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ... Thẻ sẽ bị thu hồi nếu giám định viên tư pháp bị miễm nhiệm.

N.H.