Brazil kêu gọi người dân xét nghiệm HIV
Các Website khác - 01/11/2003

Chiến dịch này là một phần của chương trình phòng chống HIV/ADIS của Brazil vốn được Liên hiệp quốc khen ngợi là một trong những nơi thành công nhất trên thế giới. Ước tính hiện có 600.000 người Brazil bị nhiễm HIV nhưng hai phần ba không biết mình đã nhiễm.

Brazil phát động một chiến mới trên toàn quốc để cho người dân được xét nghiệm HIV miễn phí và bảo mật. Vì việc những người nhiễm HIV nhưng không biết mình đã nhiễm làm gia tăng khả năng lây lan bởi vì người đã nhiễm virút có thể vô tình truyền cho người khác vì không biết. Và

Brazil hiện đã trang trải cho các loại thuốc điều trị HIV và gia tăng sức ép buộc các công ty dược phẩm không tăng của những loại thuốc này. Và Brazil hy vọng chiến dịch mới sẽ khuyến khích được bốn triệu rưởi người đi xét nghiệm HIV mỗi năm.

Theo BBC