CÁC TRƯỜNG HỌC NAM PHI PHÒNG CHỐNG AIDS
Các Website khác - 25/03/2004

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nam Phi - ông Kader Asmal đã nói rằng "Hệ thống các trường học của Nam Phi sẽ chú trọng tới cuộc chiến chống lại bệnh dịch HIV/AIDS". Ông cũng nói trước Quốc hội nước này rằng: "Tôi đã tuyên bố đáp ứng của chúng tôi đối với dịch HIV/AIDS sẽ được coi là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các ưu tiên". Và "Giáo dục là trong tâm để chống lại cǎn bệnh AIDS. Nếu hệ thống giáo dục có thể ảnh hưởng đến quan niệm của trẻ em về giới tính và quan hệ tình dục ngay cả trước khi chúng bắt đầu, thì chúng tôi sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thay đổi xu hướng của dịch".

Tính đến cuối nǎm 2000, có khoảng 4,7 triệu người Nam Phi bị nhiễm HIV/AIDS và Chính phủ đã có những phê phán về sự đáp ứng chậm trễ đối với đại dịch. Ông Asman nói: "Không có sự lựa chọn nào khác hơn là giáo dục cho trẻ em về hiểm hoạ của AIDS". Hầu hết trẻ em khi bắt đầu vào học đều có âm tính. Môt số không thể chấp nhận là có HIV dương tính khi rời khỏi nhà trường và đã có rất nhiều trường hợp bị nhiễm HIV sau khi ra khỏi trường học chỉ trong một thời gian ngắn". Ông Asman cũng nói rằng các chương trình bao gồm cả giáo dục HIV/AIDS trong các trường học sẽ được tǎng cường, các chính sách về AIDS sẽ được giới thiệu ở các trường học và một kế hoạch quốc gia sẽ được xây dựng để phù hợp với hệ thống quản lý giáo dục đối với bện dịch này. Một hệ thống khác cũng được phát triển để đáp ứng với số trẻ mồ côi và các sinh viên đang trong cảnh túng quẫn ngày càng gia tǎng, hoặc đáp ứng những nhu cầu đặc biệt do HIV/AIDS gây ra. Ông Asman còn nói thêm rằng trong tháng 7, ngành giáo dục cũng sẽ lập kế hoạch để tổ chức một hội thảo quốc gia về giáo dục giới tính với việc nhấn mạnh vào HIV/AIDS.

(Báo GD&TĐ)