Chỉ đạo sát hơn đề án giải quyết việc làm sau cai nghiện của TP Hồ Chí Minh
Các Website khác - 24/03/2004

(SGGP).- Hôm qua, 23-3, tại Hà Nội, phát biểu đánh giá về kết quả 3 năm triển khai chương trình phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chỉ ra bài học lớn nhất trong công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội là phải huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị. Vì vậy, thời gian tới, cần phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo phòng chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS; kiện toàn lại tổ chức cũng như nguồn lực hoạt động. Cụ thể là có chế tài mạnh hơn đối với xử lý vi phạm mại dâm; loại bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối với người nhiễm HIV. Đối với đề án giải quyết việc làm sau cai nghiện của TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng khẳng định, phải chỉ đạo sát hơn để làm cho tốt, vì đó không phải chỉ là đề án thí điểm của riêng thành phố, đó là thí điểm của cả một cơ chế.