Đẩy mạnh truyền thông phòng chống AIDS
Các Website khác - 30/12/2003

TT - Từ 26 đến 28-12-2003, tại Đà Lạt, Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM và Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI - tổ chức phi chính phủ của Mỹ) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Chiến lược phòng chống AIDS tại VN” cho giới truyền thông.

Báo cáo của TS Lê Trường Giang về tình hình AIDS tại châu Á cho thấy VN đang là điển hình về sự gia tăng người nhiễm HIV - theo ước tính và dự báo, vào năm 2005 sẽ trên 197.000. Ở TP.HCM, dịch đã ở ngưỡng bùng phát trong cộng đồng.

Ủy ban AIDS TP.HCM phát động cuộc thi hằng năm về truyền thông phòng chống HIV/AIDS, sẵn sàng hỗ trợ các phương tiện thông tin đại chúng tham dự công cuộc phòng chống AIDS.

KIM SƠN