Khuyến khích những người có HIV của Việt Nam tham gia vào các hoạt động quốc tế về HIV ở khu vực
Các Website khác - 25/03/2004

Khuyến khích những người có HIV của Việt Nam tham gia vào các hoạt động quốc tế về HIV ở khu vực

Liên tiếp trong tháng 1 và tháng 3 năm 2003, Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Phát triển Xã hội đã giới thiệu và khuyến khích hai người có HIV ở Hà Nội tham gia hai hội nghị về Chăm sóc và Hỗ trợ người có HIV tổ chức tại Chiềng Mai, Thái Lan với tư cách là đại diện cho cộng đồng người có HIV ở Việt Nam. Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Trưởng phòng Nghiên cứu Sức khỏe của CSDS cũng tham dự hai hội nghị trên để chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của Trung tâm và Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc và hỗ trợ người có HIV.