LHQ cam kết hỗ trợ Việt Nam 61 triệu USD trong năm 2004
Các Website khác - 19/12/2003

Liên Hiệp Quốc vừa thông báo một kế hoạch hoạt động tổng thể tại Việt Nam trong thời gian tới và cam kết của 13 cơ quan thuộc tổ chức này về việc tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam, với tổng vốn cam kết hỗ trợ trong năm 2004 đạt trên 61 triệu USD.

Với 15 triệu USD, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong ba lĩnh vực chủ yếu là xóa đói giảm nghèo; cải cách kinh tế, luật pháp và hành chính công; quản lý môi trường và giảm nhẹ thiên tai.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cũng cam kết tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam tăng cường các quyền của trẻ em và phụ nữ.

Đối với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), lĩnh vực chú trọng hỗ trợ Việt Nam trong năm 2004 là nâng cao hiệu quả sử dụng các dịch vụ sức khoẻ sinh sản; tăng cường năng lực quốc gia trong việc thực hiện, theo dõi và đánh giá chính sách dân số; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này.

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) dự kiến sẽ giải ngân khoảng 8 triệu USD cho các dự án xóa đói giảm nghèo đang tiến hành và sẽ mở rộng tại Việt Nam.

Với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 7,7 triệu USD, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ tiếp tục cộng tác với Chính phủ Việt Nam và các bên hữu quan trong việc cải thiện sức khỏe cho người dân, giảm bất bình đẳng trên lĩnh vực này.

Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO) sẽ tiếp tục hỗ trợ các lĩnh vực an ninh lương thực, phát triển nông-lâm nghiệp và thủy sản bền vững.

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) cũng cam kết giúp Việt Nam thực hiện chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá theo hướng tăng trưởng bền vững cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng giá trị giải ngân năm tới dự kiến khoảng 1,5 triệu USD.

Trong khi đó, UNESCO sẽ tập trung trợ giúp Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về giáo dục cho mọi người và một số lĩnh vực văn hoá khác.

Các tổ chức khác như Cơ quan Liên Hợp Quốc về Phòng chống ma tuý và tội phạm (UNODC), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Chương trình phối hợp phòng chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS), Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đều cam kết tiếp tục trợ giúp Việt Nam trong những lĩnh vực hoạt động của mình.

Theo TTXVN