Năm 2004, Quốc hội sẽ thông qua 12 bộ luật, 14 pháp lệnh
Các Website khác - 09/10/2003

(VietNamNet) - Trong các ngày từ 1 - 9/10, tại TP.HCM, Uỷ ban Phát luật Quốc hội đã họp phiên thường kỳ, trong đó có việc xem xét thông qua tờ trình của Chính phủ về dự kiến chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2004.

Theo đó, tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XI (tháng 5/2004), Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua các Luật Thanh tra, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoá XI (tháng 10/2004), dự kiến Quốc hội sẽ thông qua Luật Điện lực, Luật Cạnh tranh, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Giáo dục, Luật Thuế sử dụng đất.

Tại hai kỳ họp trên, dự kiến Quốc hội cũng xem xét thông qua 14 pháp lệnh, một Nghị quyết; đáng chú ý là Pháp lệnh Thương mại điện tử, Công chứng, Chống bán phá giá, Phòng chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS (sửa đổi); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động (phần đình công), Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng… và Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 1/7/1991.