Chu kỳ gây dịch của virus cúm
Các Website khác - 11/12/2005
Kết quả giám sát dịch tễ học bệnh cúm trong nhiều năm trên thế giới cùng với những nghiên cứu về sự biến đổi của tính kháng nguyên gây nhiễm H và N, tính cảm nhiễm của cộng đồng dân cư cho thấy, đại dịch cúm có tính chu kỳ khoảng từ 10 đến 15 năm.

Các vụ dịch nhỏ, dịch có tính tản phát ở từng địa phương xảy ra với chu kỳ hai, ba năm hoặc thậm chí hằng năm đi cùng với sự biến đổi nhỏ của kháng nguyên virus cúm cũng như sự xuất hiện của những nhóm người cảm nhiễm mới (trẻ mới sinh, dân di cư...).

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương