Chuẩn bị cấp thẻ khám chữa miễn phí cho trẻ trên toàn quốc
Các Website khác - 15/07/2005
Trẻ dưới 6 tuổi trong cả nước sẽ sớm được khám chữa bệnh miễn phí.

Hôm nay, phôi và các phần mềm liên quan để làm thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi đã được chuyển về các địa phương trên cả nước. Từ đây, mỗi tỉnh thành sẽ tự hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi phát thẻ cho dân.

Kể từ hôm nay, các địa phương sẽ bắt đầu thực hiện khâu in ấn, ký duyệt, đóng dấu và ép plastic thẻ. Ngày phát thẻ sẽ do mỗi tỉnh thành quyết định - đơn vị nào xong trước sẽ cấp thẻ và thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi trước.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trọng An, Vụ phó Vụ Trẻ em, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em, các thành phố lớn có thể sẽ hoàn thành sớm hơn những địa phương nghèo, do chi phí làm thẻ đều do các đơn vị tự lo. Kinh phí này khá tốn kém và có thể sẽ phải trích từ khoản tạm ứng của Bộ Tài Chính cho việc khám chữa bệnh miễn phí. Theo dự kiến của Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em thì tổng số tiền để thực hiện từ A đến Z việc cấp phát thẻ là 17 tỷ đồng, song hiện nay Bộ Tài Chính mới chỉ "lo" được khoảng 3 tỷ.

Trong thời gian tới, quy định về khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi của Bộ Y tế sẽ tạm thời không thay đổi nhiều, mặc dù có một số khó khăn nảy sinh trong thời gian thử nghiệm ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Đáng lưu ý nhất hiện nay là các bệnh viện vẫn chưa sẵn sàng miễn phí toàn bộ cho trẻ dưới 6 tuổi, đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật cao, vì Bộ Y tế chưa có văn bản quy định rõ không khống chế trần chi trả trong khám chữa bệnh cho trẻ.

Linh Chi