Được tái chế rác thải y tế sạch
Các Website khác - 18/10/2007

Theo ông Phạm Đức Mục, Vụ phó Vụ Điều trị - Bộ Y tế, dự thảo Quy chế Quản lý rác thải y tế sẽ được ban hành đầu tháng 11 tới sau đợt khảo sát về rác thải tại các bệnh viện TƯ vừa được Bộ Y tế tiến hành.

 

Theo đó, rác y tế sẽ được tái chế thành từng loại sản phẩm theo quy định. Tuy nhiên, đây phải là loại rác thải đã được phân loại và nằm trong danh mục rác thải an toàn (nhựa trong các chai huyết thanh, dây truyền không dính máu, túi nylông đóng gói sản phẩm...).

 

Đồng thời với quyết định tái chế rác thải, Bộ Y tế sẽ siết chặt quá trình quản lý rác thải y tế tại các cơ sở y tế như quy định cụ thể đối tượng được mua những sản phẩm thải này, các cơ sở nhận tái chế phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị tái chế rác thải y tế theo đúng quy trình…

 

Theo nhận định của nhiều cán bộ y tế, đây là một quyết định đúng đắn hàng ngày lượng rác y tế thải ra tại các bệnh viện rất lớn, chiếm tỷ lệ không nhỏ làn những loại rác thải an toàn có thể tái chế, nếu không được tận dụng sẽ gây ra sự lãng phí lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến môi trường.

 

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì 85% rác thải y tế không lây nhiễm, 10% lây nhiễm và 5% không lây nhiễm nhưng độc hại.

 

P. Thanh