Eo thon cho người ít vận động
Các Website khác - 30/11/2007

Bài tập này bao gồm 4 động tác:

 

1. Ở tư thế ngồi

 

Bạn hãy đặt hai tay ra phía sau, hơi nghiêng người ra sau, giơ hai chân và gập đầu gối. Bắp chân phải song song với sàn nhà, mũi chân phải hướng vào thân mình. Lưng thẳng, lấy tay làm trụ. Ở tư thế này, hãy đẩy đồng thời hai chân và thân mình cách xa nhau, sau đó lại kéo chúng lại gần nhau. Lặp lại động tác khoảng 12 lần (hoặc 10 lần nếu làm chậm).

 

 

 

 

Chú ý: + Không nên chỉ co chân mà không co thân mình.  Làm như thế sẽ không thu được hiệu quả.

            +  Thở ra khi chân co lại gần thân mình.

 

2. Ở tư thế nằm

 

Bạn hãy giơ hai chân cao hai chân sao cho vuông góc với sàn nhà, hai tay dang rộng ra hai bên, lòng bàn tay úp xuống. Đầu nằm lên sàn, mặt hướng lên lên cao. Ở tư thế này, bạn hãy bắt chéo hai chân vào nhau, sau đó tách chúng ra. Lặp lại động tác này khoảng 20 - 30 lần.

 

 

 

Chú ý: + Động tác phải mềm dẻo nếu không bạn sẽ mất cân bằng và tư thế sẽ bị dịch chuyển

            + Thở ra khi bắt chéo hai chân vào với nhau.

 

3. Tư thế ngồi hơi ngửa ra sau, lòng bàn tay úp xuống, cánh tay hơi gập. Hai chân dơ lên, đầu gối gập lại sao cho bắp chân song song với sàn nhà.

 

Ở tư thế này, bạn hãy bắt đầu duỗi và co hai chân, chân quay sang bên trái và bên phải. Đồng thời với việc duỗi chân, bạn hãy ngả thân mình ra sau, còn khi co chân, bạn hãy nâng cao thân mình lên. Lặp lại động tác 12 lần, hoặc 20 lần tùy thuộc vào thể lực của bạn.

 

 

 

Chú ý: + Vai không quay sang trái và phải khi chân chuyển động (sang trái và sang phải). Vai cần phải luôn giữ nguyên vị trí.

            +  Thở ra khi co chân vào.

 

4. Ở tư thế nằm, hai tay dang ra hai bên, lòng bàn tay úp xuống, hai chân dơ thẳng, mũi bàn chân hướng vào thân mình. Giữ một chân thẳng, chân kia chuyển động hướng về phía chân giữ thẳng. Sau đó về lại tư thế ban đầu. Lặp lại động tác khoảng 5 lần (hoặc 8 lần) cho mỗi chân.

 

 

Chú ý: +  Chuyển động cần phải nhẹ nhàng

            + Thở ra khi trở về tư thế ban đầu.

 

Hường Anh