Hướng dẫn vận chuyển, giết mổ và sử dụng gia cầm của Cục Thú y
Các Website khác - 27/01/2005
Người lao động phải trang bị bảo hộ tối thiểu như găng tay, khẩu trang; không mắc bệnh ngoài da hoặc bị tổn thương bên ngoài... khi giết mổ gia cầm. Đó là một số nội dung chính trong văn bản hướng dẫn việc vận chuyển, giết mổ và sử dụng gia cầm của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Ngày 25-1-2005, Cục Thú y có văn bản hướng dẫn việc vận chuyển, giết mổ và sử dụng gia cầm như sau:

1. Chỉ giết mổ gia cầm khỏe mạnh, không có triệu chứng của bệnh:

- Nghiêm cấm giết mổ gia cầm có triệu chứng bệnh cúm gia cầm như sốt cao, chảy nước mắt, đứng tụm một chỗ, lông xù, phù đầu và mặt, da tím tái, chân xuất huyết, chảy nước dãi ở mỏ, hoặc sử dụng gia cầm chết làm thực phẩm.

- Những người có tổn thương ở tay, chân, bệnh ngoài da,...không được giết mổ gia cầm.

- Phải có trang bị bảo hộ tối thiểu khi giết mổ gia cầm như găng tay, khẩu trang.

- Sau khi giết mổ gia cầm phải rửa sạch chân, tay bằng nước sạch và xà phòng.

- Nơi giết mổ phải được vệ sinh sạch sẽ và tiêu độc khử trùng sau mỗi lần giết mổ.

- Các chất thải rắn, nước thải phải được thu gom và khử trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất khác.

2. Giết mổ gia cầm để kinh doanh:

- Gia cầm phải khỏe mạnh, không có triệu chứng của bệnh và được lấy từ xã không có dịch cúm gia cầm.

- Việc giết mổ gia cầm phải được thực hiện tại các cơ sở giết mổ tập trung, được cơ quan thú y kiểm soát giết mổ và đóng dấu trên thân thịt.

- Đối với những tỉnh, thành phố chưa có các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, phải tổ chức ngay các điểm giết mổ gia cầm tạm thời tại các chợ lớn có buôn bán gia cầm sống, thịt gia cầm theo hướng dẫn của Chi cục Thú y, bảo đảm vệ sinh thú y, môi trường và tránh lây lan dịch bệnh cho người, động vật.

- Nghiêm cấm buôn bán gia cầm, thịt gia cầm tươi sống và giết mổ gia cầm tại các chợ cóc, chợ tạm.

- Nơi buôn bán gia cầm, thịt gia cầm, cơ sở giết mổ gia cầm phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn của Chi cục Thú y.

3. Vận chuyển, buôn bán gia cầm, và sử dụng thịt gia cầm:

- Tổ chức, cá nhân buôn bán gia cầm, thịt gia cầm tươi sống chỉ được phép vận chuyển gia cầm sống, thịt gia cầm tươi sống ra khỏi huyện, tỉnh khi có giấy chứng nhận kiểm dịch.

- Thịt gia cầm tươi sống phải có dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt mới được tiêu thụ trên thị trường.

- Phương tiện vận chuyển phải bảo đảm không để rơi vãi chất thải trong quá trình vận chuyển.

- Người tiêu dùng chỉ mua gia cầm, thịt gia cầm tươi sống (có đóng dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt) đã qua kiểm dịch thú y. Không ăn tiết canh ngan, vịt, thịt gia cầm, trứng gia cầm chưa nấu chín kỹ.