Ra đời website ung thư bằng ngôn ngữ châu Á
Các Website khác - 25/03/2006

Một website cung cấp những thông tin quan trọng về căn bệnh ung thư bằng các thứ tiếng châu Á vừa được khai trương tại Mỹ. Ở địa chỉ www.cancer.org/apicem, bạn có thể đọc thông tin được viết bằng ngôn ngữ Việt, Trung, Khmer, Hmong, Hàn, Samoan, Tongan...

Trang web được đưa ra tại một cuộc họp thường niên của Mạng lưới Mỹ - Á về đào tạo, nghiên cứu và cảnh báo ung thư.

"Người châu Á và cư dân trên đảo Thái Bình Dương trong nhiều trường hợp đang tử vong dần do thiếu thông tin về ung thư", Moon Chen, điều tra viên của mạng lưới và là trợ lý giám đốc tại Trung tâm Ung thư Davis, Đại học California, nhận xét. "Website này cung cấp một cách tiếp cận đầy đủ với một lượng dữ liệu chưa từng có".

Website nhằm hỗ trợ những người hạn chế về tiếng Anh hoặc thích đọc dữ liệu bằng tiếng mẹ đẻ. Nó cung cấp thông tin quan trọng về cách ngăn ngừa và phát hiện sớm các loại bệnh ung thư. Hơn một chục tổ chức đã góp phần vào kho dữ liệu này.

T. An (theo AFP)