Sản xuất vaccine phối hợp phòng bốn bệnh
Các Website khác - 06/01/2006
Tiến sĩ Nguyễn Thu Vân, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: Từ năm 2006, Công ty vaccine và sinh phẩm số 1 chính thức sản xuất vaccine phối hợp phòng bốn bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván và viêm gan B.

Theo Bộ Y tế, từ năm 2006 - 2008, Việt Nam sẽ đưa ba cơ sở sản xuất vaccine hiện đại vào sản xuất phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Tính đến nay, Việt Nam đã sản xuất khoảng 10 loại vaccine dùng trong chương trình này, với chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, giá thành hợp lý.

Theo Tin tức