Tầm gửi cây sung chữa xơ gan?
Các Website khác - 02/08/2005

"Tôi nghe nói tầm gửi trên cây sung có thể dùng chữa xơ gan cổ chướng. Xin bác sĩ cho biết có đúng không? Nếu đúng thì cách dùng như thế nào?".

Trả lời:

Theo y văn cổ truyền, trong các loại tầm gửi ký sinh ở nhiều loại cây, chỉ có tầm gửi mọc trên cây dâu (Loranthus Parasiticus (L.) Merr.) là được dùng để làm thuốc với công dụng khử phong thấp, bổ gan thận, cường gân cốt và an thai. Hiện nay trên thị trường Đông dược, vì lợi nhuận, nhiều khi người ta dùng lẫn cả các loại tầm gửi khác, điều này rất không tốt.

Về tầm gửi cây sung, chúng tôi chưa thấy tài liệu kinh điển nào sử dụng để làm thuốc, chứ chưa nói đến việc có thể dùng để chữa xơ gan cổ chướng. Nếu có thì chỉ là kinh nghiệm mang tính cá biệt, chưa được khảo sát và nghiên cứu khoa học cụ thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về vấn đề này và trả lời độc giả trong thời gian ngắn nhất.

ThS Hoàng Khánh Toàn, Sức Khỏe & Đời Sống