Tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân
Các Website khác - 21/12/2005
Tại Hà Nội, Bộ Y tế ngày 20-12 tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân tặng ông Ryan Điều phối viên LHQ, trưởng đại diện Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam.

Trong tám năm công tác Việt Nam ông Ryan đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và xóa đói, giảm nghèo và nhất là chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Ngoài ra, trong thời gian gần đây ông Ryan cũng có những đóng góp tích cực trong việc vận động nguồn lực của các nhà tài trợ hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch cúm gia cầm.

* Bộ Y tế đã tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân vào ngày 19-12 tặng ông S.Vo-cơ-man, Quốc tịch Đức, Điều phối viên cao cấp Chương trình, Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam từ tháng 11-2001 đến tháng 12-2005. Trong thời gian công tác và làm việc tại Việt Nam ông S.Vo-cơ-man đã có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tiêu biểu như chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, tiêm chủng mở rộng, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống các rối loạn do thiếu i-ốt...