Thai phụ hút thuốc dễ bị tiểu đường
Các Website khác - 01/01/2005
Đó là kết quả nghiên cứu trên 4.500 thai phụ do các bác sĩ tại Viện Sức khỏe trẻ em quốc gia của Mỹ thực hiện. Các bác sĩ cho biết lượng đường trung bình trong máu của thai phụ sẽ tăng lên khi họ hút thuốc và ở mức thấp nhất nếu các thai phụ không bao giờ hút thuốc.

Thống kê cho thấy tỷ lệ thai phụ hút thuốc bị bệnh tiểu đường trong thời gian mang thai chiếm 4,4% trong khi tỷ lệ này ở những thai phụ không hút thuốc chỉ là 1,8%. Đối với những thai phụ ngưng hút thuốc trước khi mang thai, 1,9% trong số họ bị tiểu đường. Nếu đến khi mang thai mới ngưng hút thuốc thì tỷ lệ này ở mức 2,5%. (Reuters)

A.V