Thành lập Viện Pháp y quốc gia
Các Website khác - 27/03/2006

TT - Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định thành lập Viện Pháp y quốc gia trên cơ sở Viện Y học tư pháp trung ương trực thuộc Bộ Y tế. Trụ sở của viện đặt tại Hà Nội và phân viện tại TP.HCM.

Viện Pháp y quốc gia thực hiện giám định pháp y; xây dựng qui chuẩn chuyên môn, chương trình và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ pháp y cho giám định viên pháp y, hướng dẫn nghiệp vụ pháp y cho các tổ chức giám định pháp y trong toàn quốc và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác.

WEBSITE CHÍNH PHỦ