Thu hồi dầu gió Trường An và 2 thuốc viên nén
Các Website khác - 22/11/2005

Cục quản lý Dược vừa quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi một lô dầu gió xanh Trường An của cơ sở dầu xoa bóp Mê Linh, TP HCM, do không đạt tiêu chuẩn về hàm lượng dược chất. Viên nén Clorocid 250 mg và Uriflox 400 của xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 1 cũng nhận được yêu cầu tương tự.

Lô dầu gió xanh Trường An bị thu hồi có số sản xuất 050505, hạn dùng 36 tháng. Lô hàng này đã không đạt tiêu chuẩn về hàm lượng dược chất bay hơi toàn phần và hàm lượng chất Methylsalicylat.

Lô thuốc viên nén Clorocid 250 mg bị thu hồi có số kiểm soát 020405, sản xuất ngày 21/4/2005, hạn dùng đến tháng 4/2007, do Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 1 sản xuất. Còn lô Uriflox 400 có cùng số phận lại là sản phẩm của Ấn Độ, do Công ty Dược phẩm Trung ương 1 nhập khẩu, số lô 40992, sản xuất ngày 4/12/2004, hạn dùng đến 3/12/2007. Hai loại thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan và khối lượng trung bình viên.

Theo yêu cầu của Cục Quản lý dược, các doanh nghiệp trên phải thu hồi sản phẩm và báo cáo về Cục trước ngày 3/12 (đối với thuốc Uriflox 400), 11/12 (đối với Clorocid 250 mg) và 15/12 (đối với dầu gió xanh Trường An).

H.H.