Tin vắn ngày 19/7
Các Website khác - 19/07/2005

Người Việt Nam thọ trung bình trên 71 tuổi * Hết năm 2007, cơ sở sản xuất thuốc phải triển khai GMP của WHO.

Bộ Y tế vừa cho biết, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện đã đạt trên 71,3 tuổi, tăng thêm hơn 3 tuổi so với 5 năm trước. Một trong những nguyên nhân làm tăng tuổi thọ chính là sự cải thiện chất lượng của hệ thống y tế. Hiện trên 65% số trạm y tế xã đã có bác sỹ, 90% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động. Đặc biệt, các dịch bệnh nguy hiểm đã giảm rõ rệt; ví dụ như sốt rét: mấy năm gần đây không có dịch, số người mắc giảm 44%, tử vong giảm 84% so với năm 2000. Các bệnh có văcxin tiêm chủng đã giảm từ 10 đến 100 lần tỷ lệ mắc và chết.

Việt Nam hiện đã thanh toán xong bệnh bại liệt, loại trừ bệnh phong và đang phấn đấu loại trừ uốn ván sơ sinh trong năm nay.

Theo một quyết định mới của Bộ Y tế, đến hết ngày 31/12/2007, tất cả các cơ sở sản xuất thuốc tân dược tại Việt Nam đều phải triển khai áp dụng thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Tổ chức Y tế thế giới. Đến hết năm 2010, mọi cơ sở đều phải đạt chứng chỉ này. Hiện nay, hầu hết các cơ sở đạt GMP đều theo tiêu chuẩn của ASEAN - loại chứng chỉ sẽ hết giá trị sau một năm rưỡi nữa.

Bộ Y tế cũng quy định, từ đầu năm 2007, tất cả các cơ sở kinh doanh thuốc đều phải có kho bảo quản đạt chuẩn GSP (thực hành tốt bảo quản thuốc) thì mới được xuất nhập khẩu trực tiếp. Từ năm 2011, việc triển khai GSP sẽ là điều bắt buộc đối với mọi cơ sở kinh doanh, tồn trữ, bảo quản thuốc, khoa dược bệnh viện, viện nghiên cứu và trung tâm y tế.

H.H.