Trăng tròn - điềm báo biến chứng sinh nở?
Các Website khác - 20/06/2005
Trăng tròn.

Vì một lý do bí ẩn nào đó mà sự cố thai kỳ thường gia tăng vào các thời điểm trăng tròn. Tuy nhiên, kết quả quan sát mới đây đã giúp các nhà khoa học Mỹ khẳng định rằng hiên tượng này chỉ là truyền thuyết.

Tiến sĩ Jill M. Arliss, Trung tâm giáo dục y tế Mountain Area ở Bắc Carolina (Mỹ) đã không tìm thấy mối liên hệ nào giữa chu kỳ mặt trăng và sinh nở khi xem xét hơn 500.000 ca.

Trước đây có một số nghiên cứu về vấn đề này, song chúng không thống nhất về thời điểm nào trong chu kỳ mặt trăng có nhiều em bé chào đời nhất. Nhóm nghiên cứu của Arliss đã so sánh tần số sinh nở và các biến chứng thai kỳ trong 8 chu kỳ mặt trăng. Ngoài việc không tìm thấy sợi dây liên kết giữa việc chúng, nhóm còn nhận thấy không có sự khác biệt đáng kể về tần số và biến chứng giữa các chu kỳ. Arliss đã phân tích dữ liệu theo nhiều hướng khác nhau, mục đích là để tìm kiếm một khuôn mẫu nào đó tương ứng với tuần trăng, song hoàn toàn vô ích.

Mỹ Linh (theo Reuters)