Tư vấn, khám mắt học đường miễn phí cho 1.000 HS-SV
Các Website khác - 29/11/2004

Tư vấn, khám mắt học đường miễn phí cho 1.000 HS-SV

TT - Tại Nhà văn hóa Thanh niên, các bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM vừa thực hiện chương trình tư vấn và khám mắt khúc xạ miễn phí cho 1.000 HS-SV nhiều trường học tại TP.

Qua khám, các bác sĩ đã phát hiện gần 500 HS-SV có bệnh lý liên quan đến mắt phải điều trị chuyên khoa. Toàn bộ chi phí cho chương trình và khám chuyên khoa cho gần 500 em có bệnh lý mắt đều được Tobicom (Công ty ICA Pharmaceuticals) tài trợ.

L.TH.H.