Hội Việt - Mỹ sẽ tăng cường thông tin đối ngoại
Các Website khác - 18/03/2006
Hội Việt - Mỹ sẽ tăng cường thông tin đối ngoại

"Hội Việt - Mỹ hoạt động như một nhịp cầu quý báu nối hai nước chúng ta và giờ đây cùng nhau phấn đấu cho các mối quan hệ mới" - đó là thư của Thượng nghị sĩ Dân chủ Frank Jannuzi, thuộc Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, viết gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2006 - 2011 của Hội Việt - Mỹ.

Đại hội diễn ra tại Hà Nội ngày 17.3 với sự tham gia của các hội Việt - Mỹ các địa phương, các tổ chức phi chính phủ và đại diện các doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã xây dựng mạng lưới với vài trăm tổ chức, cá nhân Mỹ, sử dụng phương châm "người Mỹ nói với người Mỹ" để giúp người dân Mỹ có cách nhìn mới mẻ và đúng đắn về Việt Nam. Hội đã tiếp cận với các tổ chức đối tác mới có thiện cảm, có quan điểm ủng hộ Việt Nam trên các vấn đề nhạy cảm, tập trung vào nhóm cựu chiến binh Mỹ, các tổ chức giáo dục, các tổ chức hữu nghị, hoà giải, các doanh nghiệp Mỹ đang làm ăn với Việt Nam, giới truyền thông, chính khách Mỹ và những người liên quan, ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách của Mỹ, các tổ chức và cá nhân có vai trò và hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, tôn giáo... Ngoài ra, Hội Việt - Mỹ đã làm cầu nối cho quan hệ thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Ông Hoàng Công Thuý - Tổng Thư ký Hội Việt - Mỹ, cho biết, trong nhiệm kỳ mới, hội sẽ đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, đa dạng hoá các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, tiếp tục các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa với bạn bè Mỹ và động viên các phong trào, hoạt động ủng hộ đoàn kết với Việt Nam. Đại hội Hội Việt - Mỹ đã bầu ra Chủ tịch mới của Hội là ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

V.N