Người già nhất thế giới
Các Website khác - 12/12/2005
Cụ bà Maria Esther Capovilla (ảnh), người Ecuador, vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người lớn tuổi nhất thế giới, với 116 tuổi, cao hơn 1 tuổi so với cụ bà người Mỹ giữ kỷ lục này trước đó.

Hiện cụ bà Capovilla vẫn còn rất khỏe mạnh, đi lại không cần chống gậy, có thể đọc báo và xem truyền hình.

P. Võ