Sẩy chân
Các Website khác - 24/11/2005
SEA GAMES TRANH HÙNG
Sẩy chân

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Tư Mã Ý tự mình đem quân chống Khổng Minh ở mặt trước, sai Quách Hoài, Tôn Lễ đem 5 ngàn tinh binh lẻn ra đánh mặt sau. Hai tướng đang dẫn quân đi bỗng một tiếng pháo hiệu nổ rầm trời, rồi mé sau núi có một toán quân kéo ra. Khổng Minh chễm chệ ngồi trên xe, Quan Hưng, Trương Bào hộ vệ hai bên. Tôn, Quách hai người đều thất kinh. Khổng Minh cười bảo rằng: "Mẹo của Tư Mã Ý, ta đã phá được rồi. Hai đứa chúng mày sao không hàng đi cho sớm". Hai người kinh hoàng thì lại nghe phía sau tiếng reo ầm ĩ. Té ra Vương Bình, Khương Duy dẫn quân đánh ập lại. Quân Ngụy thua to. Tôn, Quách hai tướng phải bỏ ngựa, trèo lên núi mà trốn. Trương Bào trông thấy, giục ngựa đuổi theo. Không ngờ ngựa sẩy chân vấp phải tảng đá, ngã lăn xuống vực. Quân lính vội vàng xuống cứu lên thì than ôi, đầu Trương Bào đã toác ra rồi...

Trở lại chuyện U.23 Việt Nam thắng U.23 Lào với tỉ số không tưởng 8-2 (chiều 22.11) trong khuôn khổ vòng bảng SEA Games, nhưng nhiều fan chưa thấy sướng là vì sao? Đó chính là sự sẩy chân của hàng thủ lẫn thủ môn Quang Huy dẫn đến hai bàn thua ngớ ngẩn ở hiệp một. Ngoài ra, U.23 còn bị tổn thất: Minh Đức dính thương và Quốc Vượng "ăn" thẻ vàng (trận gặp Singapore cũng dính rồi) do vậy mà trận quyết đấu với Myanmar chiều nay "cây trụ" này phải "ngồi chơi xơi nước" cũng là bất lợi cho U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, lo là lo thế thôi. Chiều 22.11, kình địch với U.23 VN là U.23 Indonesia đã bị các "chú ngựa" ở Myanmar cầm chân ở thế thượng phong rồi. Hoá ra là chả có bảng nào là "tử thần" cả. Bóng đá ĐNAÁ có vẻ như đã chùng, ngày càng chùng hơn thì phải.

Bởi thế mới có thơ rằng:
Ao tù, vùng trũng, vẫy vùng chi
Bao giờ mới rạng cái thì tương lai?


Muốn biết U.23 VN "đụng" U.23 Myanmar thế nào, xin chờ chiều tối nay sẽ rõ.