BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh HIV/AIDS
Các Website khác - 07/10/2005

TT (Hà Nội) - Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu đã đề nghị bổ sung qui định bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí khám chữa bệnh HIV/AIDS đối với người có thẻ BHYT vào dự án Luật phòng chống HIV/AIDS trong phiên thảo luận dự án luật này tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 6-10.

Theo Ủy ban các vấn đề xã hội, qui định này thể hiện tính nhân đạo trong chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS và cũng là thể hiện sự không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.