Kem đây! Kem đây!
Các Website khác - 13/05/2006"Kem đây! Kem nào! Kem ngon một nghìn hai chiếc đây!". "Trời ơi, nóng bức thế này, thèm kem quá, phải chén một cái mới được. Kem ơi, cho một cái nào! Oa, sao lại to thế!".

Ăn thoải mái đi cô bé, không sợ béo đâu!

Thế này mới đỡ thèm chứ!

Các cậu ăn kem, bọn tớ cũng phải được ăn chứ!

24H.COM.VN (Sưu tầm)