Top 10 đĩa đơn bán chạy nhất trên Billboard (đến 26.11.2005)
Các Website khác - 20/11/2005
Top 10 đĩa đơn bán chạy nhất trên Billboard (đến 26.11.2005)

1. Run It, Chris Brown.

2. Gold Digger,
Kanye West cùng Jamie Foxx.

3. My Humps, The Black Eyed Peas.

4. Soul Survivor,
Young Jeezy cùng Akon.

5. Photograph, Nickelback.

6. We Be Burnin', Sean Paul.

7. Laffy Taffy, D4L.

8. Because of you, Kelly Clarkson.

9. Stickwitu, The Pussycat Dolls.

10. I'm Sprung, T-Pain.
Diệp Linh