Tổ chức Mỹ tài trợ cho Hà Nội phòng chống HIV
Các Website khác - 11/10/2007

Tổ chức PSI của Mỹ sẽ tài trợ 4,5 tỷ đồng cho dự án truyền thông thay đổi hành vi và maketing xã hội dự phòng HIV của thành phố Hà Nội.

Dự án sẽ được triển khai từ năm 2007 đến 2010, tập trung tuyên truyền quảng bá hành vi tình dục an toàn, tạo nhu cầu và cải thiện việc tiếp cận những sản phẩm thiết yếu cho những nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV cao tại các tụ điểm vui chơi giải trí.

Lực lượng chính tham gia "Đội nhân viên truyền thông trực tiếp" gồm 25 sinh viên đã tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng.

(Theo TTXVN, 11/9/07)