Nón lá Chợ Chuông
Các Website khác - 02/06/2008

Cách Hà Nội khoảng 20km, phiên chợ nón làng Chuông (Chợ Chuông), xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Tây, họp sáu phiên mỗi tháng vào các ngày 4, 10, 14, 10, 24 và 30 (âm lịch). Nếu muốn về chơi phiên chợ đặc biệt này, bạn chỉ có thể đi từ thật sớm, vì chợ bắt đầu lúc sớm hơn 6g và kết thúc gần 9g sáng.

Chợ Chuông cơ man nón là nón. Người đứng, kẻ ngồi, qua lại trao đổi mua bán, sỉ hoặc lẻ rất rộn ràng.

Chợ phân thành từng khu: ngoài nón thành phẩm còn có hẳn khu bán nguyên liệu làm nón như mo cau lót nón, lá làm nón, dây chằm nón, thanh tre vót sẵn làm vành nón…

Ấn tượng nhất là cổng tam quan với giác chuông của ngôi chùa Quang Minh tự ngay giữa chợ. Bạn có thể leo lên gác chuông này để quan sát chợ từ trên cao.

Chợ cơ man nón với rộn ràng kẻ bán, người mua...

Phiên chợ diễn ra nhanh nên có khi người bán không cần tìm một chỗ ngồi mà có thể đội lên đầu để đi bán vòng quanh chợ

Những thanh tre và chỉ để làm vành và chằm nón lá

Ở chợ người bán nguyên liệu làm vành nón còn có thể mang tre ra vót tại chỗ. Vừa vót vừa bán

Người bán lá làm nón ngồi trên thành ao trước chùa, phong vị chợ mang đậm bản sắc miền quê Bắc bộ

Khu vực bán mo cau dùng lót nón

Họp chợ trước cổng tam quan

MINH PHÚC