Ai đáng thay, phải thay
Các Website khác - 01/06/2006
Hôm nay 1.6, Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực:
Ai đáng thay, phải thay

Ngày 1.6, Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành. Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Phạm Thế Duyệt (ảnh) đã trả lời phỏng vấn của Lao Động về việc MTTQ sẽ thực hiện giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.

- Thưa Chủ tịch, để góp phần thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, MTTQVN đang thí điểm triển khai hoạt động giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư? Xuất phát từ thực tiễn nào mà MTTQ chọn địa bàn là khu dân cư?

- MTTQ đang triển khai thí điểm tại 5 tỉnh thành phố: HN, TPHCM, Tiền Giang, Quảng Bình, Ninh Bình. Hoạt động giám sát này góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần phát hiện tham nhũng ngay từ cơ sở, khu dân cư. Chỉ có ở khu dân cư mới nhìn rõ cán bộ công chức, đảng viên đó như thế nào.

- Chủ tịch có nói: Việc giám sát phải dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng. Trong khi đối tượng tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn, những đảng viên. Vậy thực hiện giám sát cán bộ công chức, đảng viên ở khu dân cư có gặp khó khăn?

- Làm gì cũng phải dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng tin tưởng MTTQ thì mới giao cho MTTQ việc giám sát này. Nhưng khi thực hiện thì MTTQ phải có bản lĩnh, chủ động và phải có chính kiến. Nếu cấp uỷ ở nơi nào đó cản trở thì còn có cấp uỷ cấp trên, không thể cản trở được MTTQ. Chúng tôi quyết tâm làm.

- Được biết, tới đây MTTQ cũng sẽ phát huy vai trò của mình trong việc kết hợp với các cơ quan chức năng xử lý một số cán bộ, công chức, đảng viên mắc sai phạm, đặc biệt trong vụ PMU18...?

- MTTQ sẽ góp phần tích cực vào những vấn đề xử lý đó, để có đề nghị với Đảng, Nhà nước, các cơ quan có trách nhiệm xử lý cho minh bạch, đúng đắn. Ai đáng thay thế thì phải thay thế.

- Xin cảm ơn Chủ tịch!

Lê Tảo thực hiện