Bị tê liệt!
Các Website khác - 24/03/2006

Bị tê liệt!
Tô Phán


Trước tiên, xin tỏ thái độ hết sức đồng tình với đánh giá của ông Vũ Quốc Hùng - UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra T.Ư, thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư 6 (2): Tổ chức Đảng ở PMU18 bị tê liệt! Đối với một tổ chức bị tê liệt tức là hoàn toàn không còn tác dụng gì, cũng có nghĩa là sự hiện diện chỉ mang tính hình thức.

Những tiêu cực, những vi phạm kéo dài của những đảng viên giữ vị trí chủ chốt ở PMU18 diễn ra với thời gian dài cả chục năm và những tiêu cực đó có những cánh tay nối dài như vòi bạch tuộc là những công ty gia đình để móc ruột nhà nước.

Về nguyên tắc, ở bất cứ một cơ quan nhà nước nào thì tổ chức Đảng luôn giữa vai trò lãnh đạo toàn diện. Thế nhưng, những sai phạm về kinh tế đã được Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tài chính, kiểm toán... kết luận, song tổ chức Đảng lại không biết, không có hình thức xử lý về Đảng. Và rồi năm nào khi cơ sở Đảng bình xét, thì những cán bộ tiêu cực đó vẫn luôn được bầu là những đảng viên ưu tú, rồi được thăng chức, được bằng khen, được bầu vào Đảng uỷ cấp bộ...(!?).

Và cơ sở Đảng ở đó luôn luôn là cơ sở Đảng "trong sạch, vững mạnh" (?!). Đau lòng hơn nữa là ngay cả khi các cán bộ vi phạm pháp luật bị bắt, mà đại diện Đảng uỷ cơ quan Bộ GTVT vẫn khẳng định: "Trước khi bị khởi tố, họ đều là những đảng viên tốt".

Như vậy, rõ rằng tổ chức Đảng ở PMU18 bị tê liệt. Điều đó đã quá rõ. Nhưng tại sao tổ chức Đảng ở PMU18 bị tê liệt khi có vị thế là người lãnh đạo toàn diện? Có mấy nguyên nhân.

Thứ nhất, những vị trí lãnh đạo trong tổ chức Đảng đã lọt vào tay chính những cán bộ có quyền chức mà lại tiêu cực - trong trường hợp này thì sẽ không dân chủ trong tổ chức Đảng cơ sở.

Thứ hai, nhiều đảng viên trong sạch nhưng thiếu tinh thần đấu tranh phê bình, nên luôn giữ thái độ "dĩ hoà vi quý", có thấy cũng coi như không thấy.

Thứ ba, có những đảng viên có tinh thần đấu tranh thì bị khủng bố bằng nhiều cách, nên cũng phải rút lui.

Thứ tư, tổ chức Đảng cấp trên (Bộ GTVT) hoặc không biết gì, hoặc biết cũng lờ đi vì cũng đang ở vị thế... Tồn tại hình thức!

Thứ năm, dù muốn dù không, người ta cũng đặt ra khả năng lãnh đạo Bộ GTVT bao che cho những cán bộ tiêu cực ở PMU18 vì cứ đề bạt, bổ nhiệm họ. Và cuối cùng, bao trùm lên tất cả nguyên nhân là tổ chức Đảng ở đây đã buông rơi vai trò lãnh đạo của mình...

Các tổ chức Đảng cơ sở trong sạch, vững mạnh thực sự thì Đảng ta mới trong sạch, vững mạnh thực sự. Đảng và Nhà nước ta rất kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, nên hiện Cơ quan điều tra đã và đang ra tay với những cán bộ tiêu cực ở PMU18 và Bộ GTVT theo nguyên tắc: Bất cứ ai, dù ở chức vụ nào nếu vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh, hoàn toàn không có ngoại lệ.

Hơn lúc nào hết, đây là lúc cấp thiết phải củng cố lại tổ chức Đảng ở PMU18, nếu không, việc buông vai trò lãnh đạo ở đây sẽ bị kéo dài thì hậu quả còn khó lường hơn. Và hơn lúc nào hết, bài học từ PMU18 không phải chỉ là bài học xương máu ở phạm vi trong một đơn vị, một ngành mà là cho tất cả hệ thống tổ chức Đảng các cấp.