Chính phủ yêu cầu kiểm tra làm rõ hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu
Các Website khác - 16/08/2008

 

 
Nhân dân cùng tham gia giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện yêu cầu 2 Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra ngay các thiết bị đo lường, chất lượng xăng dầu, giấy phép kinh doanh, điều kiện kinh doanh... của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc; kịp thời phát hiện, làm rõ các hành vi gian lận trong đo lường và kinh doanh xăng dầu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công bố công khai tất cả những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận xăng dầu để nhân dân biết, cùng phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, xử lý, ngăn chặn; xử phạt kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh các cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm, kể cả việc áp dụng các biện pháp mạnh như: đình chỉ hoạt động, rút giấy phép kinh doanh, truy tố trách nhiệm hình sự.
 
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin về các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, cũng như kết quả kiểm tra và xử lý của các cơ quan chức năng để người dân biết và phối hợp giám sát cùng các cơ quan chức năng.


 

 

Theo Cổng TTĐT Chính phủ/VNN