Mỗi ngày có khoảng 100 người nhiễm HIV
Các Website khác - 02/08/2008
 
Đó là con số thống kê do Bộ Y tế Việt Nam và của UNAIDS đưa ra tại hội thảo về “Vai trò của cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” đối với 14 tỉnh, thành có số người lây nhiễm cao trong 100.000 dân.

Ngay sau những trường hợp nhiễm HIV ở Việt Nam vào đầu những năm 1990, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo cấp bách việc phòng chống AIDS. Tháng 3-2004, Chính phủ ban hành chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 một cách toàn diện, đầy đủ, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Trong những năm qua, nhờ sự quyết tâm cao từ TW đến địa phương, bước đầu đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của dịch HIV/AIDS ở mức dưới 0,27% dân số.

Tính đến 31-3-2008, cả nước có 162.423 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 38.648 người đã tử vong vì AIDS. Dự báo từ 2005-2010, hàng năm sẽ có từ 30.000 đến 40.000 ca nhiễm mới (tức là mỗi ngày có khoảng 100 người nhiễm HIV) nâng tổng số nhiễm HIV/AIDS đến năm 2010 khoảng 300.000 trường hợp. Đại dịch này đang có dấu hiệu lan rộng  ra cộng đồng dân cư. Trong nhóm thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự phát hiện số trường hợp nhiễm chiếm 0,18%, phụ nữ mang thai 0,34% (năm 2007). Tỷ lệ nhiễm HIV trong độ tuổi từ 15 đến 49 hiện nay là 0,53%, nghĩa là cứ khoảng 200 người thì có một người đang sống chung với HIV và cứ 60 hộ gia đình, có một hộ có người bị nhiễm. Đại dịch này đã lan rộng về các tỉnh miền núi như: Điện Biên, Yên Bái và Bắc Cạn. Trước đây những tỉnh này chưa thuộc danh sách 10 tỉnh trọng điểm có tỷ lệ cao về HIV/AIDS trên 100.000 dân thì nay lại nằm trong tốp đó. Hiện nay 100% tỉnh, thành phố phát hiện có HIV/AIDS.

Thực tế trong thời gian qua cũng như hiện nay cho thấy đã có những cam kết chính trị mạnh mẽ bằng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tuy vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương và chính sách đó còn chậm, chưa quyết liệt, chưa đạt hiệu quả cao.

Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống HIV/AIDS; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, giúp đỡ của cộng đồng, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; tạo điều kiện để những người nhiễm bệnh và gia đình họ thấy rõ trách nhiệm, tự giác tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS...   
L.M