Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Bình Phước
Các Website khác - 15/12/2005

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Bình Phước

Sáng 14.12, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII đã chính thức khai mạc. Trong 5 năm qua, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội của Quảng Ngãi đã có bước phát triển khá, song vẫn còn là một trong những tỉnh nghèo của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương đã biểu dương những cố gắng của toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý: Toàn Đảng bộ phải đoàn kết một lòng, tận dụng thời cơ để đưa Quảng Ngãi thoát khỏi tỉnh nghèo".

* Ngày 12.12, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ VIII đã diễn ra tại thị xã Đồng Xoài. Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên Bộ Chính trị - về dự. Trong 5 năm qua, kinh tế tỉnh liên tục tăng trưởng trên 13,4%. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, tình hình phá rừng ở Bình Phước diễn ra rất phức tạp (mỗi năm mất hơn 1.300ha đất rừng). Tình trạng di dân tự do ồ ạt kéo theo nhiều tệ nạn xã hội.

T.Đ - Đ.D