ĐB chọn câu "tâm huyết nhất" để mở đầu chất vấn
Các Website khác - 24/11/2005

(VietNamNet) - Vẫn với băn khoăn về chất lượng chất vấn còn hạn chế, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đã đưa ra một số đổi mới với mong mỏi: "Thêm nhiều đại biểu QH có cơ hội tham gia chất vấn với câu chất vấn tâm huyết nhất của mình".

Chủ tịch QH Nguyễn Văn An có ý kiến:

Qua theo dõi, cử tri và nhân dân cho rằng chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt tính hiệu quả của nó sau chất vấn đòi hỏi chúng ta phải có nhiều cố gắng để thực hiện những điều chúng ta đã đặt ra, khắc phục những yếu kém, tồn tại.

Soạn: AM 629294 gửi đến 996 để nhận ảnh này
ĐB Quốc hội có quyền truy vấn Bộ trưởng đến khi cảm thấy hài lòng.

Tại kỳ họp này UBTV QH yêu cầu các vị đại biểu tiếp tục ủng hộ chủ trương đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng ngắn gọn, chất lượng, thiết thực về 3 vấn đề cử tri quan tâm. Thứ nhất, cử tri yêu cầu nâng cao chất lượng câu chất vấn của đại biểu QH.

Nâng chất lượng câu chất vấn bằng cách nào thì có nhiều cách. Tôi xin nêu ví dụ hai cách: Thứ nhất là từng đại biểu cần suy nghĩ, tìm hiểu, cân nhắc kỹ khi đưa ra các câu chất vấn. Thứ hai (đổi mới) tại hội trường này từng đại biểu lựa chọn các câu chất vấn chất lượng nhất, tâm huyết nhất của mình trong các câu chất vấn mà mình đã chuẩn bị để hỏi trước.

Như kỳ trước một vị đại biểu chuẩn bị 5 câu hỏi thì hỏi luôn. Nhưng kỳ này vị sẽ chọn câu tâm huyết nhất rồi những câu sau thì hỏi sau. Làm thế thì nhiều đại biểu QH có cơ hội tham gia chất vấn với câu chất vấn tốt nhất của mình.

Thứ hai, về chất lượng câu trả lời chất vấn. Người bị chất vấn cần trả lời ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề cót lõi, không vòng vo. Nếu hỏi một câu rõ thì cũng trả lời chất vấn dễ hơn.

Người được chất vấn có hai mươi phút để trình bày một vài vấn đề mà các vị đại biểu QH quan tâm, tuỳ vị đó chọn. Bộ trưởng đó có thể nhận được rất nhiều câu chất vấn nhưng được lựa chọn một vài vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm để trình bày tại hội trường này.

Sau đó, Bộ trưởng còn độ 40 phút để trả lời các câu hỏi mà đại biểu chưa bằng lòng và hỏi tiếp. Trong luật, trong nội quy chỉ hỏi tiếp những vấn đề đã hỏi, chứ không phải hỏi những vấn đề mới. Người chất vấn nếu chưa bằng lòng với câu trả lời bằng văn bản hoặc trình bày tại hội trường thì đại biểu QH đó hỏi tiếp cho đến khi được đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu QH phải có thái độ với những vấn đề chất vấn hoặc là xong ngay ở kỳ họp này, hoặc là để sang kỳ họp tới. Còn chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ điều hành chứ không tham gia trực tiếp vào chất vấn. Nếu làm được như thế thì sẽ giải quyết được triệt để nội dung chất vấn, không bỏ lửng câu chất vấn. Có nghĩa đại biểu phải đòi Bộ trưởng đó trả lời đến nơi đến chốn, hoặc đồng chí Bộ trưởng đó phải xin nợ và đại biểu cho nợ. Chứ hỏi 5-6 câu chất vấn rồi Bộ trưởng trả lời gộp chung vào trả lời một lần thì không câu nào ra câu nào.

Trong quá trình các đại biểu chất vấn đề nghị các đại biểu khác nghe chăm chú. Các đại biểu khác có thể tham gia hỏi tiếp nội dung chất vấn đó hoặc nếu không đồng tình thì có thể phản đối nội dung chất vấn của đại biểu đó.

Danh sách trả lời chất vấn gồm 9 vị: Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng LĐTB&XH Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng TNMT Mai Ái Trực, Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng GT-VT Đào Đình Bình, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Hiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

  • PV

Ý kiến của bạn về những thay đổi trong chất vấn và trả lời chất vấn:

Tin liên quan:

Sẽ chuyển một số chất vấn của Bộ trưởng cho Thủ tướng?
Thủ tướng phân công 8 Bộ trưởng trả lời chất vấn