'Hậu' PMU 18, tổng thanh tra các công trình trọng điểm
Các Website khác - 29/03/2006
Các công trình giao thông sẽ bị tập trung thanh tra. Ảnh: A.T.

Ngày 28/3, Thủ tướng có công điện yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, thành lập ngay các đoàn liên ngành của Chính phủ để tiến hành thanh tra công trình, dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn lớn của nhà nước, vốn tài trợ của nước ngoài. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi.

Ngoài Thanh tra Chính phủ, đoàn liên ngành gồm có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng. Công điện nêu rõ, trong những năm qua, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp... chưa làm tròn trách nhiệm quản lý nhà nước, buông lỏng quản lý, làm thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tài sản, tiền vốn của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng chỉ thị người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp rà soát, tự kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra toàn bộ công trình, dự án có sử dụng vốn nhà nước; kịp thời ngăn chặn những sai phạm, đặc biệt là các hành vi tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo các đơn vị phải đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục công tác quản lý, xử lý nghiêm khắc các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng lưu ý, cần lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực tham gia các đoàn thanh tra của Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương phải coi công tác kiểm tra theo công điện này là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong năm 2006; báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng.

Việt Anh