Hồi hương bằng giấy thông hành, không cần hộ chiếu
Các Website khác - 30/11/2005

(VietNamNet) - Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài xin hồi hương sẽ được báo kết quả sau 10 ngày. Khi về nước, sẽ sử dụng Giấy thông hành hồi hương thay cho hộ chiếu nhập cảnh.

Để tạo điều kiện hơn nữa cho người xin hồi hương, Bộ Công an (CA) và Bộ Ngoại giao vừa thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại thông tư liên tịch số 06/TT - LT hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam.

Theo đó, người hồi hương để có quốc tịch Việt Nam phải mang hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam còn giá trị do Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ CA hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp.

Nếu không có hộ chiếu hay giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam còn giá trị, người muốn hồi hương phải có giấy xác nhận đăng ký công dân do cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam do UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp.

Bản chụp hộ chiếu, các giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam và giấy tờ chứng minh được nước ngoài cho định cư phải do cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận (như giấy cho phép cư trú vô thời hạn hoặc cư trú vĩnh viễn hoặc thường trú...).

Trường hợp người xin hồi hương trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ CA, sẽ không phải nộp bản sao có công chứng, chứng thực. Cơ quan tiếp nhận sẽ yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu với bản chụp (cán bộ đối chiếu phải ghi vào bản chụp là "đã đối chiếu với bản chính" và ký, ghi rõ họ tên, ngày đối chiếu).

Người hồi hương đang ở nước ngoài, khi nhận được thông báo của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc được phép hồi hương thì trong vòng 12 tháng phải đến cơ quan đại diện để nhận Giấy thông hành hồi hương.

Trường hợp để quá 12 tháng mới đến nhận giấy thông hành hồi hương, sẽ phải nộp 2 tờ khai đề nghị được nhận giấy thông hành và 2 ảnh mới chụp. Nếu để quá 24 tháng trở lên, sẽ phải làm lại hồ sơ xin hồi hương như thủ tục lần đầu quy định.

Giấy thông hành hồi hương cấp cho người được phép hồi hương sẽ thay hộ chiếu khi nhập cảnh.

Chỉ phải chờ 10 ngày

Cũng theo Thông tư sửa đổi, Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm cấp giấy xác nhận đăng ký công dân, giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận tính xác thực của giấy tờ chứng minh được nước ngoài cho định cư theo hướng dẫn của bộ Ngoại giao. Trong vòng 10 ngày phải thông báo bằng văn bản cho người xin hồi hương biết kết quả.

Đối với người được chấp thuận hồi hương, trong văn bản thông báo cần ghi rõ thời hạn người được phép hồi hương phải đến nhận giấy thông hành hồi hương.

Giấy thông hành phải được ghi đầy đủ cụ thể các cột, mục (phải ghi rõ số nhà, tên đường phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố). Ảnh trong giấy thông hành phải có dấu giáp lai và có biện pháp bảo vệ như quy định với ảnh khi cấp hộ chiếu.

Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ CA) trong vòng 60 ngày phải thông báo kết quả giải quyết hồ sơ xin hồi hương cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (qua Fax), Bộ Ngoại giao, CA tỉnh, TP trực thuộc TW đối với trường hợp nộp hồ sơ xin hồi hương tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trong nước, phải thông báo thêm cho người bảo lãnh hoặc thông báo cho người hồi hương.

Với trường hợp phải làm lại thủ tục do văn bản thông báo được phép hồi hương hoặc giấy thông hành hồi hương hết thời hạn chưa quá 24 tháng, thì sau 30 ngày phải thông báo kết quả giải quyết hồ sơ xin hồ hương.

Sau khi công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương, nếu phát hiện người xin hồi hương hoặc cá nhân, tổ chức liên quan có hành vi gian dối để được cấp phép hồi hương, Bộ CA sẽ thẩm tra, tùy tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý hoặc cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật Việt Nam.

  • NHK