Sẽ bắn pháo hiệu báo bão và áp thấp nhiệt đới
Các Website khác - 30/11/2005

(VietNamNet) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng triển khai phương án bắn pháo hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão trước tháng 12/2007.

Soạn: AM 635505 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Sơ đồ khu vực theo dõi và dự báo áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký QĐ 307 ngày 25/11 về việc Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp trong công tác báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ nhằm phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quy chế này giải thích khá cặn kẽ các khái niệm như lũ, bão, áp thấp nhiệt đới tại Điều 2. Ví như, xoáy thuận nhiệt đới là là vùng gió xoáy, đường kính có thể tới hàng trăm km, hình thành trên biển nhiệt đới, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, áp suất khí quyển trong xoáy thuận nhiệt đới thấp hơn xung quanh, có mưa, đôi khi kèm theo dông, tố, lốc...

Các thuật ngữ khác như gió giật; áp thấp nhiệt đới; bão và các mức độ của bão, tâm bão, vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão; hiện tượng lũ và các mức độ của lũ, đỉnh lũ, biên độ lũ, cường suất lũ, mùa lũ... cũng được trình bày cụ thể để người dân dễ hiểu.

Chẳng hạn tại Việt Nam có 4 mùa lũ: trên các sông thuộc Bắc Bộ từ 15/6-15/10; trên các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ 15/7-15/11; trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận từ 1/9-15/12 và trên các sông thuộc Bình Thuận, Nam Bộ và Tây Nguyên từ 15/6-30/11).

Quy chế cũng quy định, trong điều kiện thời tiết như thế nào thì Bộ Tài nguyên - Môi trường phát tin rằng đó là hiện tượng áp thấp nhiệt đới; áp thấp nhiệt đới gần bờ; bão (bão xa, bão gần, bão khẩn cấp), Bộ Tài nguyên - Môi trường chỉ thông báo lũ khi mực nước lũ trong sông có khả năng lên mức báo động III, trên mức báo động III báo lũ khẩn cấp.

Trong Quy chế, Chính phủ phân công cụ thể nhiệm vụ của các Bộ, ngành khi có thiên tai xảy ra. Trong đó, lưu ý Bộ Quốc phòng phải tổ chức thực hiện bắn pháo hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan chọn địa điểm bắn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Quốc phòng triển khai phương án bắn pháo hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão trước 12/2007.

Các bộ khác như Bưu chính - Viễn thông, NN-PTNT, Thuỷ sản, GTVT, KH-ĐT, Tài chính cũng có trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành quản lý.

Kèm theo quy chế là Phụ lục về sơ đồ khu vực theo dõi và dự báo áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông; danh sách 22 sông chính được thông báo lũ; bảng cấp gió và cấp sóng; bảng phân cấp lượng mưa; danh sách cơ quan được cung cấp tin; tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão; tín hiệu báo lũ... và hướng dẫn xây dựng cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, bắn pháo hiệu.

  • H.Y.