Khai mạc đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên
Các Website khác - 28/03/2006
Chủ tịch nước Trần Đức Lương trò chuyện thân mật với các đại biểu. (TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đức Lương trò chuyện thân mật với các đại biểu. (TTXVN)

Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên khai mạc sáng 28/3 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của gần 500 đại biểu. Đây là những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc của 5 tỉnh Tây Nguyên và đại biểu người dân tộc thiểu số của một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, thời gian qua, đặc biệt trong 20 năm thực hiện Đổi mới do Đảng khởi xướng, đời sống của bà con các dân tộc trong vùng không ngừng được cải thiện. Các chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện ngày càng tốt hơn. Tuy đời sống của đồng bào ở một số thôn, buôn làng còn khó khăn, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách nhằm phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân, nhưng không thể làm lu mờ những thành tựu mà đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã giành được.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong suốt 60 năm qua. Để tiếp tục đưa vùng đất này phát triển hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Tây Nguyên phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan ở Trung ương tập trung các nguồn lực để xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh trong thời gian tới. "Đảng, Nhà nước, nhân dân nhất định sẽ xây dựng Tây Nguyên thành địa bàn trù phú tươi đẹp nổi tiếng của đất nước", Chủ tịch nói.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh, các tỉnh Tây Nguyên cần tổ chức thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, chú trọng nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đặc biệt các tỉnh giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chăm lo toàn diện hơn đến sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao dân trí của người dân trong vùng.

Chủ tịch nước lưu ý các địa phương ở Tây Nguyên phải thường xuyên nâng cao cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra những điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội ở Tây Nguyên như từng xảy ra.

Chủ tịch nước cho rằng các địa phương ở Tây Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên, đồng thời thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn giáo.

(Theo TTXVN)