Khởi động thực hiện Nghị quyết giảm nghèo bền vững tại 61 huyện:Đồng tâm tấn công đói nghèo
Các Website khác - 14/02/2009
 Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/NQ- CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với 61 huyện nghèo trong cả nước, đã tổ chức sáng 12/2 tại Thanh Hóa với sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành, 30 tập đoàn kinh tế và địa phương có huyện nghèo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ trì hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Sự nghiệp xóa đói giảm nghèo đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vươn lên của địa phương và chính người dân được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ này.
 
Theo Phó Thủ tướng, chương trình giảm nghèo cho 61 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% cũng chính là triển khai đưa Nghị quyết TW 7 về chính sách tam nông (Nông nghiệp- Nông dân-Nông thôn) vào cuộc sống.
 
Để tránh chồng chéo giữa các chương trình giảm nghèo hiện đang thực hiện, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách hiện hành về hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo và huyện nghèo. Tiếp tục bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng được thụ hưởng và nâng cao mức hỗ trợ.
 
Chính phủ sẽ có quy định với những địa bàn và đối tượng thuộc 61 huyện nghèo, nếu đang được thụ hưởng các chính sách ưu đãi khác không trùng với các chính sách tại Nghị quyết này sẽ được tiếp tục thực hiện các chính sách đó, nếu trùng nhưng với các mức ưu đãi khác nhau thì được hưởng mức ưu đãi cao nhất. 
 
Theo Giadinh.net