Khu Đô thị mới sẽ không nhỏ hơn 20ha
Các Website khác - 08/01/2006

(VietNamNet) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02 quy định tiêu chuẩn của khu đô mới. Theo đó, dự án khu đô thị mới được lập phải có quy mô chiếm đất từ 50 ha trở lên. Trường hợp đặc biệt, cho phép quy mô dưới 50 ha nhưng không được nhỏ hơn 20 ha.

Soạn: AM 671131 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (Hà Nội)

Sự ưu tiên này được thực hiện khi diện tích đất để dành cho dự án nằm trong quy hoạch đất đô thị nhưng bị hạn chế bởi các dự án khác hoặc bởi khu đô thị đang tồn tại.

Trong mọi trường hợp, vốn tham gia của chủ dự án không được dưới 20% tổng mức đầu tư.

Dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên sẽ do UBND cấp tỉnh thẩm định và trình Thủ tướng xem xét, cho phép đầu tư. Thời hạn thẩm định dự án là 60 ngày và xem xét, cho phép đầu tư là 30 ngày làm việc.

Với UBND tỉnh, sau thời hạn 45 ngày thẩm định dự án, phải xem xét để quyết định cho phép đầu tư trong vòng 20 ngày làm việc.

"Chính quyền các địa phương không được tự đặt ra các quy định yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị mới phải thực hiện các nghĩa vụ trái pháp luật và trái với quy định tại Quy chế này. Khi ban hành các quy định về nghĩa vụ của chủ đầu tư các dự án khu đô thị mới đối với địa phương, UBND cấp tỉnh phải lấy ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường" - Thủ tướng yêu cầu.

Hai điều kiện đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới cũng được nêu rõ trong Quy chế ban hành kèm theo Nghị định: Phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh về dầu tư kinh doanh bất động sản; Có vốn đầu tư tham gia không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư dự án.

Chậm quá 12 tháng: Thu hồi toàn bộ quỹ đất

Nghị định 02 cũng quy định, "Nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ hay từng phần đất đã giao, cho thuê nếu trong thời gian liên tục 12 tháng liền, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc tiến độ thực hiện dự án chậm quá 24 tháng so với tiến độ dự án đã được phê duyệt hoặc tiến độ được ghi trong Giấy phép đầu tư".

Chủ đầu tư có thể điều chỉnh tiến độ thực hiện từng giai đoạn dự án sau khi được người có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, không được thay đổi thời hạn cuối cùng phải hoàn thành toàn bộ dự án khu đô thị mới.

Với dự án khu đô thị mới có yêu cầu tái định cư tại nơi khác, chủ đầu tư phải lập dự án thành phần để được giao đất tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để tạo quỹ đất phát triển các dự án khu đô thị mới, Chính phủ cho phép UBND tỉnh được thành lập tổ chức phát triển quỹ đất đô thị để làm cơ sở thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và trực tiếp quản lý quỹ đất đã thu hồi đối với trường hợp sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có dự án đầu tư.

Bảo hành nhà chung cư: Không dưới 12 tháng

Quy chế ban hành kèm Nghị định 02 cũng nêu rõ: Công trình nhà chung cư và nhà ở được xây dựng để bán phải được kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào kinh doanh, khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Theo đó, bên bán phải trích sao và giao cho bên mua giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, các bản vẽ hoàn công có liên quan và thực hiện bảo hành với thời gian không ít hơn 12 tháng đối với phần công trình được bán.

Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, Nghị định 02 có hiệu lực.

  • Hải Âu