"Muốn là được"?
Các Website khác - 28/11/2005

(VietNamNet) - Vậy là có thêm một "vũ khí" nữa để chống tham nhũng. Nhưng, có chống được tham nhũng hay không còn phụ thuộc vào "chúng ta" có "muốn" hành động? Sau khi Luật phòng, chống tham nhũng được 75,1% đại biểu QH đồng ý thông qua, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An phấn khởi: "Việc thông qua Luật này là điều rất tốt, là cơ sở pháp lý rất quan trọng".

Soạn: AM 633228 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chủ tịch Nguyễn Văn An "Đảng viên đi trước, làng nước đi sau" thì nhất định chúng ta sẽ thực hiện được chống tham nhũng".

Quyết chiến và quyết thắng?

Trước gần 400 đại biểu QH đang có mặt tại nghị trường, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An dõng dạc phát biểu: "Lòng dân và ý Đảng là một, đó là tinh thần quyết tâm, quyết chiến và quyết thắng với một loại giặc nội xâm là tham nhũng và lãng phí. Việc thông qua Luật này là điều rất tốt, là cơ sở pháp lý rất quan trọng".

Nhưng, Chủ tịch An cũng không quên nhắc nhở: "Luật có rồi thì quyết định ở hành động thường nhật thực thi luật cụ thể của mỗi chúng ta".

Ông nói: "Trước đây cũng như bây giờ, khi luật được Quốc hội thông qua rồi thì sự băn khoăn và câu hỏi được đặt ra là chúng ta quyết tâm thực hiện luật đến đâu. Vừa qua chúng ta chống tham nhũng chưa tốt, nguyên nhân chính không phải là do thiếu luật, thiếu tổ chức chỉ đạo và các vấn đề khác, mặc dù đó là những vấn đề rất quan trọng. Song cái chính do chúng ta thiếu lòng tin, thiếu quyết tâm, thiếu kế hoạch cụ thể để triển khai trong thực hiện, trong chấp hành nghiêm minh pháp luật, mà thiếu cái này sẽ không thành công trong bất cứ việc gì".

"Đáng sợ nếu chỉ hô hào"

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn An: Chống tham những lãng phí là vấn đề cực kỳ khó khăn phức tạp, vấn đề có ý nghĩa sống còn của chế độ, song điều đáng sợ hơn nếu chúng ta chỉ hô hào, mà không hành động.

Có một câu phương ngôn rất hay như sau: "Muốn là được". "Muốn" ở đây là lòng quyết tâm có cơ sở, cùng với hành động quyết liệt để đạt mục đích, chứ không phải "muốn" rồi không làm gì.

"Muốn" đi tới đích chỉ có một quyết tâm là tiến bước, không được dẫm chân tại chỗ. Nếu chúng ta tin tưởng và quyết tâm chống tham nhũng lãng phí, thì nhất định chúng ta sẽ làm được. Điều quan trọng nhất chính là việc làm cụ thể thường nhật, là hành động kiên quyết thực thi pháp luật của chúng ta.

"Chúng ta" bao gồm ở đây cả Đảng lãnh đạo, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Tư pháp, Mặt trật Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ Đảng viên, công chức trong cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cả nước.

Song, trước hết và trên hết là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đảng viên, công chức trong bộ máy Đảng và Nhà nước, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ cơ sở đến Trung ương.

Đặc biệt là trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, người Tổng tư lệnh người chỉ đạo cao nhất. Trách nhiệm của Quốc hội, người giám sát tối cao và trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị người lãnh đạo cao nhất và duy nhất của Nhà nước và xã hội ta.

Pháp luật phải là tối thượng

Dư luận lo ngại, chưa chống được tham nhũng không phải vì thiếu luật. Vì thế, nếu có luật mà không làm nghiêm thì "luật có cũng bằng không". Chia sẻ lo lắng này, Chủ tịch QH chỉ đạo:

Khi thực thi pháp luật, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh những người có hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời, phải làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh người đứng đầu cơ quan đơn vị nơi để xảy ra vi phạm và người đứng đầu cấp trên trực tiếp. Mỗi chúng ta phải thực hiện phương châm sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, pháp luật là tối thượng, pháp luật bất vị thân, ai vi phạm dù người đó ở bất cứ cương vị nào cũng phải được xử lý nghiêm minh, theo pháp luật.

Vì lợi ích tối thượng của quốc gia dân tộc, chúng ta yêu thương con người, chúng ta yêu thương cán bộ, chúng ta càng phải xử lý nghiêm minh những người có hành vi vi phạm pháp luật và những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nơi để xảy ra vi phạm.

Nhiều ý kiến của cử tri, các vị đại biểu Quốc hội cho rằng đây phải là khâu đột phá cả về nhận thức và hành động. Đột phá cả về nhận thức, đột phá cả về hành động, nhận thức phải đúng đắn và thống nhất, hành động phải nghiêm minh và quyết liệt.

Nhận thức của chúng ta thống nhất chưa cao lắm và hành động của chúng ta chưa quyết liệt lắm. Khi còn tình trạng chưa nghiêm minh, không có người chịu trách nhiệm, nhẹ trên, nặng dưới, dĩ hoà vi quý, dễ người dễ ta, nể nang né tránh, thậm chí cơ hội thì luật pháp dù có tốt đến mấy cũng chỉ là những quả đấm, đấm vào không khí mà thôi, lạc lõng trong cuộc sống không có nghĩa lý gì cả.

Nói và làm, hành động quyết liệt, chấp hành nghiêm minh luật pháp phải chăng là cách nghĩ và cách làm đúng đắn của chúng ta.

Chính phủ không tham nhũng, chỉ có người trong bộ máy tham nhũng?!

Chủ tịch An "xin mở ngoặc": Điều 112 của Hiến pháp có quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ: "Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê của Nhà nước, công tác thanh tra và kiểm tra Nhà nước chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân".

"Như thế, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng đã được Hiến pháp ghi là nhiệm vụ chống tham nhũng là của Chính phủ, mà Thủ tướng là người đứng đầu". Chủ tịch kết luận.

Ông nói: Có ý kiến không đúng, bảo Chính phủ tham nhũng rồi thì làm sao chống tham nhũng. Thế là hoàn toàn sai! Chính phủ đâu phải là tham nhũng, chỉ có những người trong bộ máy tham nhũng, đấy vẫn là việc của Chính phủ phải chống tham nhũng, mà Hiến pháp đã ghi. Cho nên, nếu ta phủ nhận việc này, thì mặc nhiên ta cho Chính phủ là tham nhũng, như thế ta phủ định cả Chính phủ này, tự chúng ta chặt tay chúng ta".

Gần đây nhất, trước khi thông qua, chúng tôi vẫn nhận được những thư góp ý kiến rất tâm huyết, là đề nghị Quốc hội không nên giao cho Thủ tướng, không nên giao cho Chính phủ.

Nhưng báo cáo với Quốc hội là chỉ giả dụ như thế, chúng ta phủ định Chính phủ chúng ta. Chúng ta coi khẳng định Chính phủ là tham nhũng, cho nên không chống được tham nhũng, vừa đá bóng, vừa thổi còi, hoàn toàn không phải.

Vì thế, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi xin phát biểu: Thủ tướng Chính phủ phải là Tổng tư lệnh. Đứng về mặt chấp hành Nghị quyết Quốc hội, chấp hành luật pháp của Quốc hội và đứng về trách nhiệm là cơ quan hành chính cao nhất thì Thủ tướng là người Tổng tư lệnh, là người chỉ huy cao nhất, còn Quốc hội là giám sát tối cao.

Đảng là lãnh đạo cao nhất và duy nhất! "Đảng viên đi trước, làng nước đi sau" thì nhất định chúng ta sẽ thực hiện được!

  • L.A

Ý kiến độc giả?