'Nếu có oan sai thì phải nhận trách nhiệm với nhân dân'
Các Website khác - 09/09/2005

Đó là ý kiến của Chủ tịch Trần Đức Lương tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương diễn ra ngày 8/9 tại Hà Nội. Các nội dung được đề cập tại cuộc họp là xây dựng và củng cố đội ngũ luật sư, thực hiện bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong tố tụng hình sự gây ra...

Theo Chủ tịch nước Trần Đức Lương, để phát triển đội ngũ luật sư, trước hết cần hoàn thiện thể chế về luật sư. Khi xây dựng luật về luật sư và các văn bản pháp luật tố tụng có liên quan, cần chú ý đến công tác ban hành những văn bản hướng dẫn thực hiện để luật đi vào cuộc sống, để luật sư thực sự có điều kiện tác nghiệp theo đúng pháp luật. Nhà nước cần có chính sách cụ thể hỗ trợ ban đầu, khuyến khích phát triển nghề luật sư bằng cách phát triển thị trường dịch vụ pháp lý, cải tiến phương thức đào tạo, hỗ trợ hành nghề...

Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định, cần đảm bảo phán quyết tư pháp công minh, chính trực, công bằng và tránh oan sai. Nếu có oan sai thì phải nhận trách nhiệm đầy đủ với nhân dân, với xã hội.

Đối với việc áp dụng và thi hành án tử hình, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan tư pháp cần tổng kết để có hướng dẫn vận dụng các khung hình phạt đối với các tội danh có án tử hình theo hướng càng ít án tử hình càng tốt. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Công an sớm hoàn thành đề án đổi mới cách thức thi hành án tử hình trong năm 2005.

(Theo TTXVN)