Nông dân mất đất được hỗ trợ chi phí học nghề
Các Website khác - 29/03/2006

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường kinh phí dạy nghề cho nông dân mất đất. Chính phủ cũng sẽ dành nguồn lực cho dự án vay vốn tạo việc làm cho địa phương có tỷ lệ đất nông nghiệp bị thu hồi lớn.

Đây là nội dung chỉ thị số 11 của Thủ tướng ban hành ngày 27/3 về các giải pháp hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho nông dân vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của từng vùng và cả nước; đồng thời trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, giải pháp hỗ trợ cho lao động bị thu hồi đất.

Chỉ thị này ban hành khi tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm đang rất bức xúc ở nhiều vùng chuyển đổi đất. Chính phủ nhận định, việc thu hồi đất tập trung vào đất canh tác của một số xã, khu vực đông dân cư; một số vùng đất đã thu hồi, nhưng chưa khai thác trong khi người dân không có đất để sản xuất.

Một số địa phương đã đơn giản trong việc thu hồi đất, chưa gắn công tác quy hoạch thu hồi đất với hỗ trợ tái định cư, đặc biệt là hỗ trợ việc làm, dạy nghề cho lao động. Việc bồi thường cho hộ bị thu hồi đất chủ yếu thực hiện dưới hình thức bằng tiền, chưa có cơ chế, giải pháp kịp thời và hiệu quả để hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống cho nông dân.

Theo Hội Nông dân Việt Nam, trong quá trình xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, mỗi năm cả nước có gần 200.000 ha đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích sử dụng, tương ứng cứ mỗi hộ dân có 1,5 lao động mất việc làm.

Nhận được tiền đền bù đất, đa số nông dân dành xây dựng nhà cửa, mua sắm vật dụng gia đình mà không đầu tư học nghề, tìm việc làm. Điều này dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cùng các tệ nạn xã hội ở vùng đất đang bị chuyển đổi mục đích sử dụng gia tăng.

Hồng Khánh

Theo dòng sự kiện:
Nông dân mất đất thi nhau học nghề (19/12/2005)
Nông dân mất đất, thất nghiệp do đô thị hoá (02/07/2005)
Sắp có quỹ hỗ trợ dạy nghề cho nông dân mất đất sản xuất (06/07/2004)
Trăn trở tìm lối ra cho nông dân mất đất sản xuất (03/07/2004)
Bộ trưởng Mai Ái Trực thừa nhận yếu kém trong quản lý đất (10/06/2004)
Xem tiếp»