Quốc hội luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân
Các Website khác - 06/01/2006

Míttinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam:
Quốc hội luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

* Vị thế của Công đoàn Việt Nam trong Quốc hội.
* Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên - một kỳ tích của cách mạng Việt Nam.


Sáng 5.1, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, UBTƯ MTTQVN đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An... đến dự lễ kỷ niệm.

Trong bài diễn văn, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đánh giá chặng đường 60 năm phát triển của QH Việt Nam: "... Thực tế 60 năm qua, Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, Quốc hội của dân, do dân, vì dân. Quốc hội luôn luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân... Để hoạt động của Quốc hội thể hiện được ý chí, nguyện vọng của toàn dân, gắn bó với thực tiễn cuộc sống, Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã tăng cường mối quan hệ với nhân dân thông qua việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên các diễn đàn Quốc hội. Quốc hội không ngừng phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Quốc hội...".

Đứng trước xu thế phát triển của xã hội, yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, mở cửa và hội nhập, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nhấn mạnh vai trò của QH trong thời kỳ mới: "Nêu cao tính chủ động trong hoạt động lập pháp. Nâng cao hiệu quả giám sát, đổi mới mạnh mẽ phương thức tiến hành, khắc phục tình trạng giám sát dàn trải, thiếu chiều sâu, tập trung giám sát những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội... chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng ĐBQH...".

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ, đã khẳng định: "Với những thành tựu to lớn đạt được trong 60 năm qua, Quốc hội của ta ngày càng xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là nền tảng chính trị, pháp lý của sự tồn tại và phát triển hệ thống tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta...". L.H