Quốc hội thông qua Luật Nhà ở
Các Website khác - 29/11/2005

(VietNamNet) - Trong phiên họp chiều 28/11, QH đã thông qua Luật Nhà ở với 372 (chiếm 75,3%) người tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2006.

Sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở: chỉ một giấy

Soạn: AM 633347 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Nội dung đáng chú ý của Luật được thông qua là về giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở. Uỷ ban thường vụ QH tiếp thu ý kiến chỉ cấp một loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và chỉnh lý như sau: "Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở" (Diện này cũng có quyền sử dụng chung đối với diện tích xây dựng nhà chung cư - PV).

Uỷ ban thường vụ đề nghị đơn vị chịu trách nhiệm là "cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện".

Ủy ban thường vụ tiếp thu ý kiến đề nghị "ghi rõ ngày giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở", để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trong thời kỳ trước đây, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được cấp theo quy định của pháp luật thì vẫn còn nguyên giá trị pháp lý, không phải đổi lại.

Đối tượng Việt kiều mua nhà được mở rộng

Về quyền sở hữu nhà ở tại VN của người VN định cư ở nước ngoài, có ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng người VN định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại VN, bao gồm: các nhà trí thức, chuyên gia, công nhân có tay nghề cao được các viện, trường ĐH, tổng công ty, các hội ngành nghề từ cấp tỉnh trở lên mời về làm việc, tư vấn; người VN định cư ở nước ngoài có hộ chiếu VN hợp lệ; người cao tuổi có giấy tờ chứng nhận được hưởng chế độ hưu trí hoặc chế độ bảo hiểm xã hội do chính phủ nước ngoài cấp.

Chính vì thế, QH bổ sung cụm từ "và các đối tượng khác do Uỷ ban thường vụ QH quy định". Việc mở rộng đối tượng người VN ở nước ngoài được mua nhà tại VN sẽ được Uỷ ban thường vụ QH quy định trong những trường hợp cần thiết.

Theo Luật, "người VN định cư ở nước ngoài nếu có nhu cầu mua nhà ở tại VN thì phải đáp ứng điều kiện đã nhập cảnh về VN và thời hạn cư trú được phép từ sáu tháng trở lên".

Về đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở xã hội, có ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng được thuê nhà ờ xã hội gồm cả học sinh, sinh viên, người có mức thu nhập thấp, người được hưởng chính sách xã hội; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng. Uỷ ban thường vụ QH giải trình: Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, chinh sách phát triển nhà ở xã hội cần phải được thực hiện từng bước thì mới phát huy hiệu quả. Vì vậy, trước mắt chỉ có thể thực hiện được đối với một số đối tượng nhất định trong diện có thu nhập thấp như tại điều 53: cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất...

* Cùng ngày, QH đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo với 74,9% số phiếu tán thành.

  • P.Cường