Sẽ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9
Các Website khác - 18/08/2005

Chiều 17/8, Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn họp phiên cuối cùng để rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, sẽ có diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, nhằm biểu dương lực lượng.

Hoạt động này sẽ nêu bật những thành tựu to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành được trong 60 năm qua, đặc biệt là thời kỳ đổi mới.

Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhấn mạnh, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành quần chúng phải được tổ chức trọng thể, sinh động, sáng tạo, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc, tiêu biểu cho ý chí đoàn kết dân tộc nhưng phải bảo đảm tiết kiệm và tuyệt đối an toàn.

(Theo TTXVN)