Thủ tướng ra lệnh thanh tra các công trình trọng điểm
Các Website khác - 28/03/2006

(VietNamNet) - Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện số 496/CĐ-TTg yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra một số công trình, dự án trọng điểm của các Bộ, ngành địa phương.

QL18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh, một trong những công trình có sai phạm của PMU18- Ảnh: TL

Theo công điện này, Thanh tra Chính phủ sẽ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng thành lập các đoàn thanh tra liên ngành của Chính phủ để tiến hành thanh tra một số công trình, dự án trọng điểm của các Bộ, ngành địa phương, có sử dụng nguồn vốn lớn của Nhà nước hay vốn vay tài trợ của nước ngoài.

Trong đó, sẽ tập trung thanh tra các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi.

Công điện của Thủ tướng nêu rõ: Trong những năm qua, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp, nhất là đối với một số Bộ, Tổng công ty nhà nước, các chủ dự án được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn, tài sản lớn của Nhà nước chưa làm tròn trách nhiệm quản lý nhà nước, còn buông lỏng quản lý, làm thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tài sản, tiền vốn của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đoàn thể, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải trực tiếp rà soát, tự kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra toàn bộ các công trình, dự án có sử dụng vốn Nhà nước.

Đồng thời, các đơn vị phải kịp thời ngăn chặn những sai phạm, đặc biệt là các hành vi tham nhũng, lãng phí; đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục công tác quản lý, xử lý nghiêm khắc các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, cần lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực tham gia các Đoàn thanh tra. Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc nghiệm thu các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (kể cả vốn vay ODA) của các Bộ, ngành, địa phương và trực tiếp nghiệm thu các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng các công trình, nhất là các dự án về giao thông, thủy lợi, điện, xi măng...

Công điện cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đoàn thể, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước coi công tác kiểm tra nói trên là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong năm 2006 và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

  • Thế Lê Vinh